CENTRAL DEPARTMENT STORE – THÁI LAN | Các chương trình ưu đãi | VPBank - NH Việt Nam Thịnh Vượng