Hotel des Arts Saigon, MGallery Collection | Các chương trình ưu đãi | VPBank - NH Việt Nam Thịnh Vượng