Bạn sẽ được nhận quà tặng lên đến 700.000đ

cho mỗi Khách hàng Ưu Tiên được giới thiệu thành công

chi tiết chương trình xem tại đây

Tặng 300.000đ

Nếu người được giới thiệu:

- Tham gia dịch vụ Ngân Hàng Ưu Tiên

- Mở thẻ VPBank Gold Debit Mastercard & sử dụng dịch vụ I2B/gói tài khoản CASA Basic

Tặng 500.000đ

Nếu người được giới thiệu:

- Tham gia dịch vụ Ngân Hàng Ưu Tiên

- Mở thẻ VPBank Gold Debit Mastercard & gói tài khoản CASA Advance

Tặng 700.000đ

Nếu người được giới thiệu:

- Tham gia dịch vụ Ngân Hàng Ưu Tiên

- Mở thẻ VPBank Gold Debit Mastercard & gói tài khoản CASA Premium


THÔNG TIN NGƯỜI GIỚI THIỆU

Thông tin người giới thiệu:

Chi tiết giới thiệu

Thông tin người được giới thiệu

NGƯỜI BẠN 1
NGƯỜI BẠN 1
NGƯỜI BẠN 2
NGƯỜI BẠN 2
NGƯỜI BẠN 3
NGƯỜI BẠN 3
NGƯỜI BẠN 4
NGƯỜI BẠN 4
NGƯỜI BẠN 5
NGƯỜI BẠN 5
NGƯỜI BẠN 6
NGƯỜI BẠN 6
NGƯỜI BẠN 7
NGƯỜI BẠN 7
NGƯỜI BẠN 8
NGƯỜI BẠN 8
NGƯỜI BẠN 9
NGƯỜI BẠN 9
NGƯỜI BẠN 10
NGƯỜI BẠN 10
1 + 4 =
Thêm Bạn>>