Vui Xuân Mới Lãi Nhân Đôi khi Gửi tiền tiết kiệm tại VPBank

Cơ hội Nhân đôi Lãi suất khi Gửi tiền Tiết kiệm
tại Quầy từ ngày 03/01 đến ngày 04/03/2017

Tìm hiểu thêm
Năm cũ đã khép lại và năm mới Mở ra với nhiều Hi vọng tốt đẹp hơn.

Hãy tham gia Gửi tiền tiết kiệm tại VPBank từ ngày 03/1 đến ngày 04/03/2017 để có cơ hội nhận
LÃI SUẤT NHÂN ĐÔI

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

  • Gửi lãi suất nào – trúng lãi suất đó
  • Giao dịch tuần nào – trúng thưởng tuần đó
  • Không giới hạn số lượng khách hàng trúng thưởng mỗi tuần
  • Áp dụng cho khoản tiền gửi tiết kiệm tối thiểu 50.000.000đ với kỳ hạn 1 tháng trở lên
GIÁ TRỊ MỖI GIẢI THƯỞNG LÊN ĐẾN 100.000.000đ

(Số lượng mã số dự thưởng = [Số tiền gửi tiết kiệm x kỳ hạn] / 50 triệu VND)
GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG = Toàn bộ số tiền Lãi của Số Tiết kiệm có Mã số trúng thưởng

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG TUẦN 1 - CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "VUI XUÂN MỚI - LÃI NHÂN ĐÔI"

STT TÊN KHÁCH HÀNG MÃ SỐ TRÚNG THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG CHI NHÁNH KH GIAO DỊCH
1 VU DUC THANH 000007855 71,000,000 VPBANK THUY KHUE
2 TRAN THI THANH HOAI 000005370 1,790,000 VPBANK VAN QUAN
3 DOAN THI HONG 000011824 1,755,000 VPBANK BINH DINH
4 NGUYEN THI THANH 000020264 1,500,000 VPBANK VUONG THUA VU
5 LE THANH DAI 000019531 1,500,000 VPBANK THUY KHUE
6 PHAN HAI QUY 000013324 1,500,000 VPBANK BO TRACH
7 NGUYEN THAI VAN THUY 000022715 1,950,000 VPBANK GIA DINH
8 HOANG THE VIEN 000007066 1,570,000 VPBANK GIA DINH
9 THAI NGOC VAN 000016094 1,820,000 VPBANK HUNG LOI
10 PHAM THU HUYEN 000021040 1,490,000 VPBANK LE VAN VIET
11 NGUYEN THI THANH TRUC 000004107 1,350,000 VPBANK PHU MY HUNG
12 NGUYEN THI HUONG 000017606 1,350,000 VPBANK THANG LONG
13 PHAM DAC HOANG 000000426 520,000 VPBANK QUAN 3
14 LE THI MY LINH 000000177 500,000 VPBANK PHU MY HUNG
15 TRINH THI THU 000005278 433,000 VPBANK THUY KHUE
16 PHAM VAN HUNG 000008327 351,000 VPBANK THUY KHUE
17 NGUYEN THI VAN 000008795 307,000 VPBANK THAI HA
18 NGUYEN THI HOI 000013677 433,000 VPBANK AN DUONG VUONG
19 TRAN THI MINH TUYET 000004390 563,000 VPBANK AN DUONG VUONG
20 LE THI HONG LOI 000001576 433,000 VPBANK BA DON
21 VO THI THU THUY 000023530 433,000 VPBANK BINH DINH
22 PHU THI THU 000013404 433,000 VPBANK DONG BA
23 PHAM THI CAM NHUNG 000005857 448,000 VPBANK DONG BA
24 LE THI PHUONG TRANG 000007732 433,000 VPBANK DONG DA
25 PHAN TU NGOC HAN 000000496 282,000 VPBANK GO VAP
26 TRUONG THUY PHUONG GIAO 000020975 340,000 VPBANK GIA DINH
27 NGUYEN VAN TAM 000006424 448,000 VPBANK GIA DINH
28 DOAN THI LE 000019291 433,000 VPBANK HAI DUONG
29 TRAN THI DUNG 000020046 433,000 VPBANK HOAN KIEM
30 TRAN DO NGUYEN LINH 000023414 437,000 VPBANK HOANG HOA THAM
31 NGUYEN THI KIM NGA 000003578 433,000 VPBANK HUE
32 NGUYEN THI YEN NHU 000000815 433,000 VPBANK HUE
33 NGUYEN THI MAO 000016441 492,000 VPBANK MY DINH
34 DAO THI THANH HUYEN 000010386 433,000 VPBANK MY DINH
35 DO THI THANH NHAN 000005860 440,000 VPBANK QUANG TRUNG
36 HUYNH VAN ANH 000022063 477,000 VPBANK TAN BINH
37 HUYNH THI THAI TRAM 000017662 433,000 VPBANK TAN DINH
38 NGUYEN THI DOANH 000025462 433,000 VPBANK THANG LONG
39 NGUYEN THI LAN ANH 000020254 374,000 VPBANK VAN QUAN

Xem tất cả 39 khách hàng còn lại

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG TUẦN 2 - CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "VUI XUÂN MỚI - LÃI NHÂN ĐÔI"

STT TÊN KHÁCH HÀNG MÃ SỐ TRÚNG THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG CHI NHÁNH KH GIAO DỊCH
1 LE THI THUY 000058737 14,400,000 VPBANK KHAM THIEN
2 NGUYEN TAT TRI 000067772 12,800,000 VPBANK HAI DUONG
3 PHAM THI SUONG THU 000063316 12,600,000 VPBANK THANG LONG
4 TRAN THI THANG 000034544 10,920,000 VPBANK VY DA
5 NGUYEN NGUYEN HANH 000033547 10,850,000 VPBANK GIA DINH
6 PHAM THI HONG 000072604 4,800,000 VPBANK NGO GIA TU
7 HO THI DIEU HUYEN 000047676 3,450,000 VPBANK PHU HOI
8 NGUYEN THI DUONG 000057430 3,200,000 VPBANK THANH SEN
9 NGO DUC THANH 000050369 442,000 VPBANK LE LOI
10 TRAN THI THANH HUYEN 000031140 442,000 TRUNG TAM DICH VU KHACH HANG
11 NGUYEN VAN HAN 000038690 446,000 VPBANK QUAN 7
12 TRAN NGUYEN TIEN 000051170 448,000 VPBANK QUAN 11
13 NGUYEN THI MAI 000055211 448,000 VPBANK HA NOI
14 LE THI PHUONG THAO 000051346 448,000 VPBANK DONG BA
15 CAO TUONG VAN 000056997 448,000 VPBANK CHUONG DUONG
16 DANG XUAN CUONG 000050338 448,000 VPBANK PHU MY HUNG
17 NGUYEN DANH THUAN 000048915 448,000 VPBANK LACH TRAY
18 NGUYEN VIET ANH 000047684 477,000 VPBANK QUAN HOA
19 HA THI TUYET NHUNG 000057465 477,000 VPBANK GIA DINH
20 NGUYEN THI PHUONG 000065820 498,000 VPBANK HUE
21 NGUYEN CONG THANH 000058167 498,000 VPBANK BINH THANH
22 NGUYEN VAN LY 000056778 440,000 VPBANK DONG DO
23 KHIEU THI LE HUONG 000043375 437,000 VPBANK GIA DINH
24 TA THI MY NGA 000106245 436,000 VPBANK LE VAN VIET
25 PHUNG QUANG VU 000069469 435,000 VPBANK DONG DA
26 VU XUAN KIEM 000027639 433,000 TRUNG TAM DICH VU KHACH HANG
27 DINH XUAN HAI 000035947 433,000 VPBANK BA DON
28 DINH THI MO 000034339 433,000 VPBANK BAC NINH
29 PHAM THI THANH 000042899 433,000 VPBANK BINH DINH
30 LUU THI HOA 000026495 340,000 VPBANK BAC GIANG
31 NGUYEN THI THANH TAM 000072103 433,000 VPBANK CHUONG DUONG
32 LAI THI NGOAN 000035386 433,000 VPBANK DINH CONG
33 NGUYEN THI DIEU HUYEN 000045770 433,000 VPBANK DONG BA
34 TRUONG NGOC KHIET 000048358 433,000 VPBANK DONG THAP
35 13 NGUYEN THI NHIEU LAM 000060314 433,000 VPBANK HA THANH
36 NGUYEN THI THANH THUY 000042383 433,000 VPBANK HAI BA TRUNG
37 NGUYEN THI KHANH 000043239 433,000 VPBANK HAI PHONG
38 NGUYEN THANH QUY 000031142 433,000 VPBANK HIEP HOA
39 NGO THI THUY 000060088 433,000 VPBANK HIEP HOA
40 NGUYEN THI XAY 000038858 433,000 VPBANK HIEP HOA
41 TRINH HUNG 000067270 433,000 VPBANK HO CHI MINH
42 DUONG THI LINH 000064314 433,000 VPBANK HOAN KIEM
43 MAI THI THANH TRUC 000033273 433,000 VPBANK HUNG LOI
44 LE THI NGOC 000028899 433,000 VPBANK LE LOI
45 VU THI THU NGA 000033452 433,000 VPBANK LE LOI
46 DIEP NINH PHUONG LINH 000047641 433,000 VPBANK NINH KIEU
47 NGUYEN QUE DIEM 000045275 433,000 VPBANK NINH KIEU
48 NGUYEN THI KIM OANH 000048271 433,000 VPBANK LACH TRAY
49 NGUYEN THI PHI LOAN 000039451 433,000 VPBANK SAI GON
50 VO THI MY XO 000042780 433,000 VPBANK SON TRA
51 VU CAO DUY 000035670 433,000 VPBANK TAM HOA
52 DO THI CHINH 000067669 433,000 VPBANK THANG LONG
53 NGUYEN KHOA PHUONG 000038234 433,000 VPBANK VY DA
54 NGUYEN HUU THANH 000039134 433,000 VPBANK VY DA
55 NGUYEN THI OANH 000061834 433,000 VPBANK TIEN GIANG
56 CHAU THI NGOC DUNG 000030204 433,000 VPBANK THANH MY LOI
57 TRAN THI THU HANH 000037968 433,000 VPBANK PHUOC TIEN
58 TO HONG NHUNG 000069126 433,000 VPBANK THUY NGUYEN
59 TRAN TUAN ANH 000034744 433,000 VPBANK DONG XUAN
60 NGUYEN THI HONG 000033666 433,000 VPBANK SAI GON
61 TRAN THI THUY 000065810 433,000 VPBANK PHAN HUY ICH
62 NGUYEN THI GIAU 000035021 433,000 VPBANK THANH MY LOI
63 NGUYEN THI THU HA 000051290 433,000 VPBANK TRAN NGUYEN HAN
64 NGO THI LAN ANH 000061778 433,000 VPBANK VAN QUAN
65 NGUYEN NGOC HA 000038089 433,000 VPBANK VU TRONG PHUNG
66 LE VAN PHAT 000073281 433,000 VPBANK THANH MY LOI
67 DOAN THI HUE 000035669 382,000 VPBANK TAN PHU
68 NGUYEN VAN NHAN 000060409 340,000 VPBANK BACH KHOA
69 NGUYEN HONG TIEN 000072850 340,000 VPBANK HA TAY
70 HUYNH THI VAN AN 000055718 329,000 VPBANK PHAM VAN HAI
71 TRAN THI MINH CHAU 000036966 322,000 VPBANK VY DA

Xem tất cả 71 khách hàng còn lại

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG TUẦN 3 - CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "VUI XUÂN MỚI - LÃI NHÂN ĐÔI"

STT TÊN KHÁCH HÀNG MÃ SỐ TRÚNG THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG CHI NHÁNH KH GIAO DỊCH
1 HUYNH THI KIM NGA 000114918 18,122,000 VPBANK HAU GIANG
2 NGUYEN VAN HAI 000124652 7,956,000 VPBANK BAC GIANG
3 TRUONG THI PHUONG NGA 000117803 7,590,000 VPBANK VY DA
4 NGUYEN THI MY 000088509 7,300,000 VPBANK VAN QUAN
5 LE UYEN THANH NGA 000115885 5,687,000 VPBANK CONG HOA
6 NGUYEN KIM THOA 000087118 5,440,000 VPBANK THANH MY LOI
7 CHU THI NGOC NGA 000090623 5,400,000 VPBANK AU CO
8 LE HUNG VY 000106579 5,120,000 VPBANK HIEP HOA
9 DO NGOC HIEN 000081485 937,000 VPBANK BINH DINH
10 TRAN TIEN DUNG 000094581 927,000 VPBANK HA TINH
11 NGUYEN THI THU HUONG 000085040 927,000 VPBANK BINH THUAN
12 LE THI ANH LOAN 000104869 927,000 VPBANK BEN LUC
13 TRAN THI NGOC LIEN 000134783 919,000 VPBANK LE VAN VIET
14 DO THI TO NGA 000106608 895,000 VPBANK BINH DINH
15 PHAN THI CUNG 000107932 806,000 VPBANK AN DUONG VUONG
16 TRAN BA PHUC 000104982 650,000 VPBANK BA CHIEU
17 LE THI SAM 000083888 670,000 VPBANK BA DON
18 CHU BA CHINH 000104538 866,000 VPBANK BAC GIANG
19 VO THI TUYET NHUNG 000076540 554,000 VPBANK BINH THANH
20 NGUYEN TRONG HUY 000107915 806,000 VPBANK BINH THANH
21 NGUYEN NGOC CHAU 000090199 894,000 VPBANK CONG HOA
22 LE THI NGOC TRAM 000093290 883,000 VPBANK DAKLAK
23 DANG NGOC QUYEN 000124821 780,000 VPBANK DINH CONG
24 NGUYEN THI HONG LINH 000122877 662,000 VPBANK DONG ANH
25 NGO TRAN OANH 000076987 883,000 VPBANK DONG BA
26 TRINH HOANG YEN 000123673 795,000 VPBANK DONG DA
27 THAM VUONG KHANH 000096614 736,000 VPBANK GIA DINH
28 NGUYEN NGOC QUYNH PHUONG 000098967 883,000 VPBANK GIA DINH
29 NGUYEN QUOC HUNG 000076435 803,000 VPBANK HIEP HOA
30 HO THI HOA 000098609 662,000 VPBANK HUE
31 NGUYEN THI HOA 000124792 736,000 VPBANK LACH TRAY
32 NGUYEN THI THANH HIEN 000106475 795,000 VPBANK MAI THUC LOAN
33 TRAN XUAN PHUC 000095892 520,000 VPBANK MY DINH
34 TRAN THI HA THUYEN 000094435 866,000 VPBANK NGO GIA TU
35 LE NGUYEN HONG NHAT 000115649 662,000 VPBANK NHA TRANG
36 LE THI THU HUONG 000131129 628,000 VPBANK PHU HOI
37 NGUYEN XUAN THAO 000123496 825,000 VPBANK PHU THO
38 NGUYEN THI VAN 000127590 715,000 VPBANK PHUOC TIEN
39 VU THI THANH TAM 000096352 520,000 VPBANK PHUONG MAI
40 NGUYEN THI HONG 000108943 662,000 VPBANK PHUONG MAI
41 TRINH THI THUC 000104988 866,000 VPBANK PHUONG MAI
42 MAI THI HANG 000088430 866,000 VPBANK PHUONG MAI
43 HO XUAN BAO 000088955 650,000 VPBANK QUAN 11
44 MA THANH TAM 000130410 866,000 VPBANK QUAN 11
45 TRAN KIM Y 000085296 883,000 VPBANK QUAN 11
46 TRAN THI LIEN 000084822 540,000 VPBANK TAN BINH
47 NGUYEN HUU KHIEM TIN 000121809 662,000 VPBANK TAN DINH
48 PHAN THI THU 000137032 866,000 VPBANK THAI BINH
49 VU THI THU HA 000127845 795,000 VPBANK THUY KHUE
50 NGUYEN DUC CUONG 000105536 866,000 VPBANK THUY KHUE
51 NGUYEN VAN DUNG 000119672 650,000 VPBANK TRAN LAM
52 TRAN THI NHUNG 000104541 662,000 VPBANK TRAN LAM
53 TRAN THI THAM 000109442 795,000 VPBANK TRAN LAM
54 NGUYEN THI HAI YEN 000106112 866,000 VPBANK TRAN THAI TONG
55 VU HAI NGHI 000093608 795,000 VPBANK UONG BI
56 HOANG THI VAN 000100254 883,000 VPBANK VIET HUNG
57 NGUYEN QUOC BUU 000128767 689,000 VPBANK VY DA

Xem tất cả 57 khách hàng còn lại

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG TUẦN 4 - CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "VUI XUÂN MỚI - LÃI NHÂN ĐÔI"

STT TÊN KHÁCH HÀNG MÃ SỐ TRÚNG THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG CHI NHÁNH KH GIAO DỊCH
1 BUI THE THAI 000163141 4,800,000 VPBANK HA TAY
2 PHAM THI NGOC BICH 000199585 4,400,000 VPBANK CHUONG DUONG
3 LAM NGOC QUE ANH 000215079 4,169,000 VPBANK BEN THANH
4 TRAN THI THUY 000145954 3,861,000 VPBANK VU TRONG PHUNG
5 TA THI HANG 000150605 3,861,000 VPBANK HIEP HOA
6 TRAN THI XUAN 000172019 3,533,000 VPBANK GO VAP
7 TRINH THI THANH THUY 000172261 3,200,000 VPBANK HA TAY
8 NGUYEN THI NI 000156688 3,200,000 VPBANK VY DA
9 TRAN VAN DUYET 000193593 3,200,000 VPBANK LACH TRAY
10 VU THI LAM 000199751 1,325,000 VPBANK CONG HOA
11 VO THI ME 000167527 1,350,000 VPBANK DA NANG
12 TA THI NHUNG 000148332 1,883,000 VPBANK HOAN KIEM
13 TRAN THI NGOC VAN 000145315 1,365,000 VPBANK KIEN GIANG
14 NGUYEN DUY LINH 000167195 1,300,000 VPBANK VINH LONG
15 DUONG THI THANH HOAN 000144785 1,126,000 VPBANK VU TRONG PHUNG
16 NGUYEN THI MINH 000159024 1,148,000 VPBANK BAC GIANG
17 TRAN THI KIM LOAN 000163798 1,350,000 VPBANK BEN NGU
18 TRUONG QUOC CUONG 000143504 1,516,000 VPBANK BINH DUONG
19 NGUYEN THI MAI 000161823 433,000 TRUNG TAM DICH VU KHACH HANG
20 PHAM THI MY PHUONG 000157505 441,000 TRUNG TAM DICH VU KHACH HANG
21 TRAN THI THUY LINH 000224973 441,000 TRUNG TAM DICH VU KHACH HANG
22 NGUYEN HUU HOAN 000163931 255,000 VPBANK AN DUONG VUONG
23 Lam Thi Hoang Yen 000187410 441,000 VPBANK AN DUONG VUONG
24 DO THI THANH HA 000219201 441,000 VPBANK AN DUONG VUONG
25 NGO THI THAO NGUYEN 000163089 433,000 VPBANK BA CHIEU
26 TRAN THI THUY 000220665 441,000 VPBANK BA DON
27 TA THU THUY 000186449 281,000 VPBANK BAC GIANG
28 LUONG TU THANH 000138457 440,000 VPBANK BEN LUC
29 NGUYEN THI LE HANG 000148364 255,000 VPBANK BEN THANH
30 NGUYEN CHI PHUONG CAC 000146360 433,000 VPBANK BEN THANH
31 LE THI NGOC 000230445 281,000 VPBANK BEN THUY
32 NGUYEN THI THANH NGA 000166130 476,000 VPBANK BEN THUY
33 HOANG THI HUONG 000186969 433,000 VPBANK BIM SON
34 HO THI TO NGA 000148571 340,000 VPBANK BINH DINH
35 HO QUANG DOAN 000212443 433,000 VPBANK BINH DINH
36 LE THI NGOC LINH 000150599 433,000 VPBANK BINH DINH
37 VAN TAN HIEU 000227767 476,000 VPBANK BINH DINH
38 NGUYEN THI HONG HOA 000163909 433,000 VPBANK BINH PHU
39 VO THI BACH VAN 000155016 382,000 VPBANK BINH THANH
40 NGUYEN THANH TU 000186540 255,000 VPBANK BINH THUAN
41 NGUYEN ANH DAM 000150127 297,000 VPBANK BINH THUAN
42 NGUYEN THO CUONG 000209037 441,000 VPBANK CAN THO
43 LE THI HAU 000202817 449,000 VPBANK CAT LINH
44 DOAN THI HIEN 000158690 340,000 VPBANK CONG HOA
45 TRAN THI PHUONG LINH 000179580 340,000 VPBANK CONG HOA
46 BUI NGOC HIEU 000148081 433,000 VPBANK CONG HOA
47 NGUYEN THI HAI 000186041 433,000 VPBANK CONG HOA
48 TRAN HOAI PHUC 000158927 340,000 VPBANK DAK LAK
49 LE THI MINH TUYET 000156922 433,000 VPBANK DAK LAK
50 NGUYEN THI NGOC LAN 000166104 340,000 VPBANK DINH CONG
51 HOANG CONG NGUYEN THAI 000210171 390,000 VPBANK DONG BA
52 NGUYEN VAN MAN 000147826 433,000 VPBANK DONG BA
53 LE THI THU TRAM 000170677 433,000 VPBANK DONG DA
54 DINH DUY PHU 000163638 433,000 VPBANK DONG DA
55 DANG THI KIM LIEN 000192246 455,000 VPBANK DONG DA
56 BUI LE HANG 000224490 441,000 VPBANK DONG DO
57 NGUYEN VAN TUAN 000188863 390,000 VPBANK DONG HOI
58 BUI THI THANH HIEN 000184859 433,000 VPBANK DONG HOI
59 NGUYEN THI CHINH 000166442 433,000 VPBANK DONG TAM
60 NGUYEN NGOC TU 000205729 260,000 VPBANK GANG THEP
61 LE THI NUONG 000219544 303,000 VPBANK GANG THEP
62 PHAM THI HA 000181425 433,000 VPBANK GIA DINH
63 PHAN THI NGOC 000179548 433,000 VPBANK GIA DINH
64 BUI THI DAO 000139734 382,000 VPBANK GIANG VO
65 BUI THI CAM TRINH 000165564 297,000 VPBANK GO VAP
66 PHAM THI THU 000169130 340,000 VPBANK GO VAP
67 TRINH THI HONG LOAN 000171861 476,000 VPBANK GO VAP
68 TRAN THI LAN ANH 000165550 433,000 VPBANK HA NOI
69 NGUYEN BICH LIEN 000166011 255,000 VPBANK HA THANH
70 DAU QUOC TUAN 000196364 441,667 VPBANK HA TINH
71 NGUYEN MONG HAI 000186982 255,000 VPBANK HAI DUONG
72 BUI THI THUY 000219242 268,000 VPBANK HAI DUONG
73 DOAN THI THANH NGA 000224287 346,000 VPBANK HAI DUONG
74 PHAM THI HOANG DUNG 000141448 433,000 VPBANK HAM NGHI
75 NGUYEN THI THANH HUONG 000186853 441,000 VPBANK HANG XANH
76 DANG THI THUAN 000231484 441,000 VPBANK HANG XANH
77 NGUYEN VAN TINH 000222658 255,000 VPBANK HIEP HOA
78 HA THI ANH 000158891 403,000 VPBANK HIEP HOA
79 NGUYEN VAN DU 000163809 433,000 VPBANK HIEP HOA
80 NGUYEN KIM DINH 000146093 433,000 VPBANK HIEP HOA
81 DINH THI DUNG 000149664 433,000 VPBANK HO CHI MINH
82 NGUYEN THANH THAO 000214001 312,000 VPBANK HOA HUNG
83 LE THI THUY HANG 000137835 276,000 VPBANK HUE
84 PHAN THI NHU QUYNH 000155174 433,000 VPBANK KHAM THIEN
85 NGUYEN THI LIEN 000213262 441,000 VPBANK KHAM THIEN
86 HA THE ANH 000159451 306,000 VPBANK LAC TRUNG
87 TRAN THI HONG 000186542 433,000 VPBANK LACH TRAY
88 DO THI SENH 000221722 441,000 VPBANK LE CHAN
89 TRAN DUY KHANG 000175551 433,000 VPBANK LE DUAN
90 NGUYEN THI BICH DUNG 000166013 433,000 VPBANK LE HONG PHONG
91 BUI VAN DUNG 000214253 433,000 VPBANK LE HONG PHONG
92 TRAN ANH TUAN 000227739 441,000 VPBank Le Loi
93 NGUYEN THI THANH NGA 000160189 361,000 VPBANK LE VAN VIET
94 MAI THI HA 000230914 441,000 VPBANK MAI THUC LOAN
95 TRAN THI THANH 000210849 441,000 VPBANK MAI THUC LOAN
96 NGUYEN THI BICH THUY 000212869 441,000 VPBANK MY DINH
97 NGUYEN LE QUAN 000198924 485,000 VPBANK MY DINH
98 PHAM THI NGOC TUYEN 000153497 433,000 VPBANK NGA SAU
99 PHAM THI HUE 000161609 433,000 VPBANK NGO GIA TU
100 DAO DUY HIEN 000183764 433,000 VPBANK NGO GIA TU
101 NGUYEN THI UYEN 000138458 433,000 VPBANK NGO GIA TU
102 NGUYEN XUAN VIET 000213746 441,000 VPBANK NGO QUYEN
103 NGUYEN TRUNG KIEN 000183994 433,000 VPBANK NGUYEN THAI HOC
104 LE THI LOAN 000223197 477,000 VPBANK NGUYEN TRAI
105 VU HOANG CHUONG 000173907 276,000 VPBANK NO TRANG LONG
106 DANG DUY HOP 000215684 364,000 VPBANK NO TRANG LONG
107 DUONG THUC HA 000154767 433,000 VPBANK NO TRANG LONG
108 PHAM THI KIM LIEN 000207723 441,000 VPBANK NO TRANG LONG
109 VO THANH BINH 000161810 433,000 VPBANK PHAN HUY ICH
110 PHAM THI NGOC THO 000191109 441,000 VPBANK PHU MY HUNG
111 NGUYEN THI THANH 000220123 463,000 VPBANK PHU MY HUNG
112 LE SY HOANG 000189306 433,000 VPBANK PHU THO
113 TRAN TUAN ANH 000160593 340,000 VPBANK PHU XUAN
114 DANG THI PHUONG HANH 000176369 425,000 VPBANK PHUOC TIEN
115 NGUYEN THI THAO 000144471 433,000 VPBANK PHUOC TIEN
116 LE THI LOAN 000138460 255,000 VPBANK PHUONG MAI
117 TRAN THI KIM DUNG 000186546 297,500 VPBANK PHUONG MAI
118 DINH VAN SON 000156610 433,000 VPBANK PHUONG MAI
119 NGUYEN THI LOAN 000208215 485,000 VPBANK PHUONG MAI
120 NGUYEN DANH TU 000216160 485,000 VPBANK PHUONG MAI
121 DAI NGOC CAM 000201887 441,000 VPBANK QUAN 11
122 VO THI KIM DUNG 000218486 255,000 VPBANK SAI GON
123 LE THI HONG DIEM 000204512 346,000 VPBANK TAN BINH
124 NGUYEN THU HUONG 000148362 433,000 VPBANK TAN DINH
125 TA DUC VIEM 000155580 455,000 VPBANK THAI BINH
126 BUI THI ANH MAI 000152227 325,000 VPBANK THANG LONG
127 NGUYEN THI BINH 000188283 433,000 VPBANK THANG LONG
128 PHI THI HAI SAM 000198948 441,000 VPBANK THANG LONG
129 DINH THI HAI YEN 000214731 441,000 VPBANK THANG LONG
130 DANG THI BICH NGOC 000184678 433,000 VPBANK THONG NHAT
131 PHAM THI HA 000142741 255,000 VPBANK THUY KHUE
132 NGUYEN THI LAN 000141061 433,000 VPBANK THUY KHUE
133 NGUYEN THI HIEN 000162548 433,000 VPBANK THUY KHUE
134 NGUYEN VAN BAO 000191516 485,000 VPBANK THUY KHUE
135 DAM THI SUU 000210542 3,250,000 VPBANK THUY KHUE
136 TRAN VAN NGAN 000198456 441,000 VPBANK THUY NGUYEN
137 NGUYEN THU HUONG 000154803 433,000 VPBANK TRAN THAI TONG
138 NGUYEN THI HUU 000168196 433,000 VPBANK TRUONG THI
139 PHAM THE QUYEN 000218883 433,000 VPBANK TRUONG THI
140 DO NGOC TRINH 000178956 255,000 VPBANK TU LIEM
141 NGUYEN THI KIM THOA 000224575 476,000 VPBANK VAN QUAN
142 NGUYEN VAN CONG 000175724 433,000 VPBANK VIET HUNG
143 NGUYEN KIEU KHANH 000203921 441,000 VPBANK VIET HUNG
144 TRAN TRUNG THANG 000226408 442,000 VPBANK VINH YEN
145 PHUNG THI KIM HUONG 000226333 441,000 VPBANK YÊN HÒA

Xem tất cả 145 khách hàng còn lại

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG TUẦN 5 - CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "VUI XUÂN MỚI - LÃI NHÂN ĐÔI"

STT TÊN KHÁCH HÀNG MÃ SỐ TRÚNG THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG CHI NHÁNH KH GIAO DỊCH
1 TRINH THUY DUONG 000243529 100,000,000 VPBANK NAM TU LIEM

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG TUẦN 6 - CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "VUI XUÂN MỚI - LÃI NHÂN ĐÔI"

STT TÊN KHÁCH HÀNG MÃ SỐ TRÚNG THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG CHI NHÁNH KH GIAO DỊCH
1 NGUYEN THI BICH NGOC 000396636 35,598,000 VPBANK DONG DO
2 LE KIEN CUONG 000397372 7,200,000 VPBANK KHAM THIEN
3 DANG THI LIEN 000399597 6,400,000 VPBANK LE VAN VIET
4 VU THI XUAN 000387753 5,120,000 VPBANK LACH TRAY
5 HOANG THI TIEN 000390947 795,000 VPBANK HIEP HOA
6 NGUYEN VIET QUYEN 000349709 728,000 VPBANK VU TRONG PHUNG
7 LE THI ANH HUONG 000344861 669,000 VPBANK VINH LONG
8 LUONG HOANG VINH THINH 000401828 697,000 VPBANK QUAN 11
9 DO VAN NGOC 000374136 546,000 VPBANK KIEN AN
10 PHAN THANH SON 000333450 476,000 VPBANK KHANH HOI
11 LE THI HIEN 000348626 433,000 VPBANK KHANH HOI
12 TRAN THI KIM LAN 000341195 433,000 TRUNG TAM DICH VU KHACH HANG
13 DOAN THU TRANG 000338829 433,000 TRUNG TAM DICH VU KHACH HANG
14 NGUYEN THI HUONG 000390956 433,000 VPBANK BAC GIANG
15 NGUYEN THI THANH 000374748 440,000 VPBANK BAC GIANG
16 NGUYEN TRUNG THANH 000351376 650,000 VPBANK BAC GIANG
17 NGUYEN VIET KHANH HOA 000372338 795,000 VPBANK BACH KHOA
18 TRAN THI THUY LINH 000393758 433,000 VPBANK BEN LUC
19 PHUNG NGOC VUONG 000331199 662,000 VPBANK BEN LUC
20 NGUYEN THI HUONG 000343596 467,000 VPBANK BINH PHU
21 HUYNH GIANG TOT 000336316 650,000 VPBANK BINH PHU
22 NGUYEN DINH CHUAN 000333455 433,000 VPBANK BINH THUAN
23 VO THI THU HA 000357336 585,000 VPBANK BINH THUAN
24 PHAM LE HA 000373823 433,000 VPBANK CHUONG DUONG
25 KIM SEUNG YONG 000369082 433,000 VPBANK CONG HOA
26 NGUYEN THI THU HANH 000329462 520,000 VPBANK CONG HOA
27 HO VAN QUANG 000327607 736,000 VPBANK CONG HOA
28 TRAN THI THU HUONG 000331932 742,000 VPBANK DA LAT
29 LE HONG VUONG 000365983 795,000 VPBANK DA NANG
30 TONG MANH HUNG 000386199 650,000 VPBANK DOI CAN
31 LA TRUONG QUANG 000380281 736,000 VPBANK DONG BA
32 VU QUY HIEP 000380788 66,200 VPBANK DONG XUAN
33 DANG THI CUC 000385570 433,000 VPBANK GIA DINH
34 LE THI PHUONG NAM 000377008 433,000 VPBANK HA TINH
35 NGUYEN THI TRANG 000336426 546,000 VPBANK HA TINH
36 LE THI HONG THUY 000343935 618,000 VPBANK HAI BA TRUNG
37 NGUYEN THI THUY 000334498 650,000 VPBANK HAI BA TRUNG
38 PHAM BA DUY 000332292 662,000 VPBANK HAI PHONG
39 TA HONG THUY 000341339 476,000 VPBANK HIEP HOA
40 CHU THI NGA 000345522 433,000 VPBANK HOA BINH
41 BUI DINH XUYEN 000380361 662,000 VPBANK HOA BINH
42 BUI THI RUYEN 000376334 693,000 VPBANK HOA HUNG
43 HOANG THI MAI 000370030 662,000 VPBANK KHAM THIEN
44 TON LE THU CHAU 000328582 662,000 VPBANK KIM LIEN
45 TRAN THI NGUYEN 000392835 297,000 VPBANK KINH DO
46 NGUYEN THI THU HA 000380411 795,000 VPBANK KINH DO
47 PHAM THI LUONG 000328742 662,000 VPBANK KY BA
48 PHAM HONG TAM 000352821 662,000 VPBANK LAGI
49 NGUYEN THI LANH 000324466 520,000 VPBANK LE LOI
50 PHAM THI TUOC 000386973 520,000 VPBANK LE TRONG TAN
51 NGO THUY LIEN 000394167 640,000 VPBANK LINH DAM
52 NGUYEN THI VAN KHANH 000384030 662,000 VPBANK LINH DAM
53 NGUYEN VAN BAO 000377157 728,000 VPBANK MAI THUC LOAN
54 NGUYEN VAN ANH 000374201 433,000 VPBANK NGO QUYEN
55 PHAM THANH LOAN 000361292 433,000 VPBANK NINH KIEU
56 NGUYEN THI LOAN 000384150 340,000 VPBANK NO TRANG LONG
57 NGUYEN HUU CHUC 000334518 441,000 VPBANK NO TRANG LONG
58 TRUONG THI HIEN PHUONG 000342409 433,000 VPBANK QUAN 11
59 NGUYEN THI MINH DONG 000373628 433,000 VPBANK QUANG NAM
60 TRAN THI VY 000362904 520,000 VPBANK QUANG TRI
61 VO THI THANH MAI 000374225 6,400,000 VPBANK QUANG TRI
62 TO THI HUONG 000363146 433,000 VPBANK QUANG TRUNG
63 NGUYEN THAI BAO 000325957 382,000 VPBANK SAI GON
64 PHUNG THANH CHUNG 000349674 253,000 VPBANK SON TRA
65 NGO THI HUONG 000336727 546,000 VPBANK THAI BINH
66 NGUYEN THI QUY 000391510 662,000 VPBANK THAI BINH
67 NGUYEN THI THUYEN 000398715 433,000 VPBANK THANH HOA
68 DOAN BICH VAN 000326437 479,000 VPBANK TON DUC THANG
69 VUONG THI THU 000386527 441,000 VPBANK TU LIEM
70 DANG THI GIANG 000333037 433,000 VPBANK VIET HUNG
71 HOANG DIEU HOA 000398718 650,000 VPBANK VIET HUNG
72 PHAM THI KIEU ANH 000372640 433,000 VPBANK VUONG THUA VU
73 PHAM THI NGOC DIEP 000336532 433,000 VPBANK VUONG THUA VU
74 NGUYEN THI MAI LAN 000373914 433,000 VPBANK VY DA
75 NGUYEN VAN NAM 000343933 476,000 VPBANK VY DA
76 NGUYEN DINH YEN HANH 000343213 581,000 VPBANK VY DA
77 LE THI QUYNH NGA 000372719 433,000 VPBANK YÊN HÒA

Xem tất cả 77 khách hàng còn lại

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG TUẦN 7 - CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "VUI XUÂN MỚI - LÃI NHÂN ĐÔI"

STT TÊN KHÁCH HÀNG MÃ SỐ TRÚNG THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG CHI NHÁNH KH GIAO DỊCH
1 BUI THANH SON 000419087 13,250,000 VPBANK VAN QUAN
2 DAO VAN MANH 000441136 13,110,000 VPBANK HOA BINH
3 DO THI OANH 000410364 12,204,000 VPBANK VUONG THUA VU
4 NGUYEN THI THIN 000441441 8,836,000 VPBANK THANH HOA
5 DAO THI NHUNG 000412134 7,590,000 VPBANK KIEN AN
6 PHAM VAN TUONG 000454804 6,900,000 VPBANK LIEU GIAI
7 BUI THI DIU 000404073 5,920,000 VPBANK CAT LINH
8 KIEU THI THANH HUE 000450578 5,085,000 VPBANK HAI DUONG
9 TRAN THI HOA 000455368 4,800,000 VPBANK DONG DO
10 VU THI XUAN 000417988 4,550,000 VPBANK DINH CONG
11 LE THI LUYEN 000426173 3,450,000 VPBANK QUANG BINH
12 NGUYEN DUC TUAN 000469493 3,200,000 VPBANK CHUONG DUONG
13 TRAN NGOC LAM 000405573 3,009,000 VPBANK NGOC LAM
14 DO THI LAN NHI 000408196 2,730,000 VPBANK LACH TRAY
15 NGUYEN THI BINH 000445684 1,687,000 VPBANK BINH THUAN
16 LE THI THANH VAN 000461747 1,575,000 VPBANK HUYNH TAN PHAT
17 LE VAN KEM 000425844 1,350,000 VPBANK BINH THUAN
18 TRAN THI MAI 000474340 759,000 VPBANK HIEP HOA

Xem tất cả 18 khách hàng còn lại

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG TUẦN 8 - CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "VUI XUÂN MỚI - LÃI NHÂN ĐÔI"

STT TÊN KHÁCH HÀNG MÃ SỐ TRÚNG THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG CHI NHÁNH KH GIAO DỊCH
1 TRAN MINH TAM 000504586 26,288,000 VPBANK BACH KHOA
2 NGUYEN THI THANH TU 000487513 8,088,000 VPBANK MAI THUC LOAN
3 LUONG KIM CHANH 000485208 8,044,000 VPBANK DINH CONG
4 NGUYEN LE DUNG 000485669 8,044,000 VPBANK DOI CAN
5 LE THI LIEM 000509482 6,555,000 VPBANK DONG DA
6 HO QUANG HUY 000511960 6,506,000 VPBANK KIM LIEN
7 DANG THI THANH THUY 000480826 6,536,000 VPBANK LE CHAN
8 NGUYEN THI THU 000512239 6,506,000 VPBANK VIET HUNG
9 PHAM PHUONG THANH 000481208 6,500,000 VPBANK BUI HUU NGHIA
10 NGUYEN THI KIM NGOC 000517679 693,000 VPBANK BINH PHU
11 NGUYEN THI LUYEN 000509785 704,000 VPBANK DINH CONG
12 DO THI THUY MAI 000491821 749,000 VPBANK DONG DA
13 NGUYEN THI HOA 000491313 927,000 VPBANK DONG DO
14 TON DUC THUAN 000522223 662,000 VPBANK DONG NAI
15 TRUONG THI KIM DUNG 000515707 795,000 VPBANK HAI BA TRUNG
16 NGUYEN THI THANH HUYEN 000517850 866,000 VPBANK HAI BA TRUNG
17 DO THI BICH THUY 000512490 996,000 VPBANK HAI PHONG
18 NGUYEN THI LIEN 000509838 615,000 VPBANK HAM NGHI
19 TRAN THI TUYEN 000504150 520,000 VPBANK HOA HUNG
20 NGUYEN SU 000497045 677,000 VPBANK HUE
21 TRAN THI TINH 000483202 662,000 VPBANK KIM LIEN
22 LE VAN MINH 000509858 866,000 VPBANK LE TRONG TAN
23 BUI THI CAM VAN 000481758 541,000 VPBANK NGA SAU
24 DAO THI LIEN 000490910 662,000 VPBANK NGA SAU
25 NGUYEN DUY HOANG 000524786 883,000 VPBANK NGA SAU
26 NGUYEN THI HANH 000519357 866,000 VPBANK PHAM VAN HAI
27 NGUYEN HONG NGOC 000512736 671,000 VPBANK PHU HOI
28 TRAN THI HIEN 000487121 677,000 VPBANK PHU HOI
29 NGUYEN DAN THU 000519362 817,000 VPBANK PHUOC TIEN
30 NGUYEN THI THANH 000508597 866,000 VPBANK QUAN 10
31 TRANG TAI 000526857 949,000 VPBANK TAN DINH
32 TRAN NGOC CU 000509125 671,000 VPBANK VY DA

Xem tất cả 32 khách hàng còn lại

Lịch quay số tuần
Mã số phát hành từ 03/01 - 07/01/2017 Quay dự thưởng tuần 01
Mã số phát hành từ 09/01 - 14/01/2017 Quay dự thưởng tuần 02
Mã số phát hành từ 16/01 - 21/01/2017 Quay dự thưởng tuần 03
Mã số phát hành từ 23/01 - 25/01/2017 & 02/02 - 04/02/2017 Quay dự thưởng tuần 04
Mã số phát hành từ 06/02 - 11/02/2017 Quay dự thưởng tuần 05
Mã số phát hành từ 13/02 - 18/02/2017 Quay dự thưởng tuần 06
Mã số phát hành từ 20/02 - 25/02/2017 Quay dự thưởng tuần 07
Mã số phát hành từ 27/02 - 04/03/2017 Quay dự thưởng tuần 08

(*) Chương trình không áp dụng trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định từ 26/01 – 01/02/2017
(**)Chương trình chỉ áp dụng với các sản phẩm Tiết kiệm thường, Tiết kiệm trả lãi trước, Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ