Mở thẻ VietnamAirlines VPBank – Nhận bộ vali du lịch cao cấp | Các chương trình ưu đãi | VPBank - NH Việt Nam Thịnh Vượng