Amazon

Hoàn tiền 10%, tối đa 200.000 VND cho KH lần đầu thanh toán tại Amazon với thẻ tín dụng VPBank

Netflix

Hoàn tiền 50%, tối đa 150.000 VND cho KH lần đầu thanh toán tại Netflix với thẻ tín dụng VPBank

Itunes

Hoàn tiền 50%, tối đa 100.000 VND cho KH lần đầu thanh toán tại Itunes với thẻ tín dụng VPBank

Facebook

Hoàn tiền 10%, tối đa 200.000 VND cho KH lần đầu thanh toán tại Facebook với thẻ tín dụng VPBankHOÀN TIỀN 50%

khi thanh toán những dịch vụ trên thông qua thẻ tín dụng VPBank, từ ngày 18/04/2019 đến 18/07/2019

Chi tiết thể lệ tại đâyĐăng ký ngay để được tư vấn và tham gia sản phẩm